Hos oss kan du delbetala via Klarna.

Policy för integritet och dataskydd

Integritetspolicy

Arlanda Halkbana möter de krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Arlanda Halkbana samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både företagets och kundernas intresse att dessa uppgifter sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte”.

Hantering av personuppgifter

När du blir kund kan vi komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand.

Arlanda Halkbana sparar informationen så länge du är kund eller har någon annan interaktion med företaget, därefter i 3 år. Efter det avpersonifieras informationen, vilket betyder att alla personuppgifter raderas.

Arlanda Halkbana lagrar informationen i avsedda system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder (t.ex. brandväggar). Detta dokumenteras och kontrolleras löpande av företaget. Arlanda Halkbana säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Du kan alltid kontakta Arlanda Halkbana för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Syfte

Vi använder personuppgifterna till kunna kontakta våra kunder och utveckla Arlanda Halkbanas webbsidor och andra tjänster, ge bra support till våra kunder samt kunna hålla kontakt med dem.

Kommunikation

När du är kund hos oss kanArlanda Halkbana komma att kontakta dig via telefon/sms eller e-post i servicesyfte. Om du inte vill bli kontaktad via dessa kanaler kan du kontakta oss så plockar vi bort dina kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra ett klagomål, kontakta oss på telefonnummer 011-16 45 00 eller info@arlandahalkbana.se.